מדוע המורה כעס על התלמיד? האם הכעס היה מוצדק? מדוע נענשה מרים הנביאה? ומהו היסוד הנלמד מזה לחיינו? הרב אלחנן כהן במסר. עצה מעשית וחידוש לשולחן שבת פרשת בהעלותך.