אבי החתן הרה"צ ר' מענדל פעקעטע שליט"א מנאנאש הינו דומ"ץ בביהמ"ד סאטמאר רמב"ם, בעבר הי' מהבני יואל, אח"כ משויך לצד מהרי"י, וגם חסיד אצל טשערנאביל, דעש, בישטינא