שמחת אירוסי נכדת כ"ק האדמו"ר מזידיטשויב שליט"א בת לבנו הרה"צ יצחק אברהם שנייבלג שליט"א חתן הגה"צ רבי משה הלברשטאם שליט"א רב דחסידי באבוב אנטוורפן • החתן בן הרב מנחם מנדל פעקטע שליט"א מחשובי חסידי טשערנאביל ונכד הרה"צ מנאנאש זצ"ל • צילום: שוקי לרר