במעמד מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, חברי מועצת גדולי התורה הונחה אבן הפינה לאגף השלישי של סמינר בית יעקב דרכי רחל במתחם תמיר בירושלים • השתתפו ח"כ הרב משה גפני הרב אורי מקלב מקלב הרב יעקב אשר הרב יצחק פינדרוס. ראש עיריית ירושלים משה ליאון וחברי מועצה וסגני ראש העיר הרב אליעזר רוכברגר הרב קלרמן הרב גורא הרב בלומנשטוק הרב גרוסבוים. וח"כ רפי פרץ המועמד לתפקיד שר החינוך • צילום: שלומי כהן