באסרו חג שבועות [שני של גלויות] התקיים ברוב פאר והדר וברוב התרגשות מעמד התחלת לימוד חומש לתשב"ר צאן קדשים, תלמידי כיתות א' בתלמוד תורה חיי אביגדור - מעלות התורה • במעמד השתתפו הורי וזקני התלמידים שליט"א