במעמד רווי הוד בערב חג מתן-תורה קיבל מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א את חברי כולל "עיתים" למעמד סיום מסכת בביתו • צילום: שוקי לרר

מרן הגר"ח בחר לקבל למעמד סיום מסכת בערב חג מתן תורה, דווקא את 80 חברי כולל "עיתים" שמאגד אברכים שיצאו לעבוד, אך מתעקשים להמשיך במסגרת של מחויבות ישיבתית למעמד המיוחד הגיעו מייסדי הקהילה הרב יצחק בלס וראש הכולל רבי יצחק אלקיים, ובראשם רבה של הקהילה הרה"ג רבי מנחם ויינגרטן ^ לאחר הסיום התקיים מעמד "לחיים" ומרן הגר"ח בירך את התורמים למפעל הכביר הזה, ואיחל להם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם
אירוע יוצא דופן ארע בשבוע שעבר בחדר לימודו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, כאשר כ-80 מחברי קהילת "עיתים" התקבלו בחמימות למעמד נרגש של סיום מסכת עבודה זרה. במהלך הסיום המיוחד, שקע מרן הגר"ח למשך כ-20 דקות מתוחות בסוגיה הנלמדת ועבר במוחו הצלול על המסכת, כאשר חברי הקהילה שרים שירים לכבודה של תורה ומביטים בהשתהות בספר-התורה החי שלפניהם.
חברי קהילת 'עיתים', אברכים העמלים לפרנסתם אך מתעקשים להמשיך להיות מחוברים לעולם התורה, קיבלו יחס מיוחד ומלבב ממרן הגר"ח, שעודדם להמשיך בלימודם ולסיים מסכתות נוספות, וקרא להרחיב את הפעילות של הכולל, ולהוסיף עוד חיילים לתורה.
למעמד המיוחד הגיעו מייסדי הקהילה הרב יצחק אלקיים, שמכהן גם כראש הכולל של עיתים, יחד עם הרוח החיה בקהילה הרב יצחק בלס, ובראשם רבה של הקהילה הרה"ג רבי מנחם ויינגרטן, יחד עם כלל הלומדים בכולל, שהתרגשו מאוד מהביקור בביתו של מרן שר התורה, דווקא בזמן הגדול והמסוגל ביותר, ערב חג השבועות – חג מתן תורה.
לאחר הסיום בירך מרן הגר"ח את התורמים למפעל הכביר הזה, שהולך ומתרחב בכל רחבי הארץ וכבר מחולל מהפכה תורנית של ממש, ומבטיח עוד ועוד "בתים של תורה" בדור הבא. בסיום המעמד, באופן חריג, מרן הגר"ח בירך "בורא פרי הגפן" על גביע מיוחד, ואיחל ברכת "לחיים" למחזיקי מיזם "עיתים" ולתומכיהם הרבים בארץ ובעולם.
כאמור, המיזם המהפכני של "עיתים", פונה לבוגרי ישיבת שיצאו לעולם העבודה המבקשים להמשיך להיות מחוברים לתורה, ולגדל בתים של תורה – ולא לפגוע כמלוא נימה בדרך ישראל סבא. על כתפי ראשי הכולל מונח עול כלכלי כבד. במסגרת המיזם מחולקים למצטרפים חדשים מלגות לזמן קצוב, על מנת לייצר מחויבות שתחזק את הקשר שלהם לסדרי הלימוד הקבועים – חרף עיסוקיהם הרבים.
משתתפי מעמד הסיום ציינו כי זכרו לא ימוש מזכרונם, והוא הותיר בליבם רושם עמוק, במיוחד נוכח העבודה שהגר"ח בחר כי דווקא אברכים העמלים לפרנסתם, אך קובעים עיתים לתורה במשך כל השנה, הם אלו שקיימו בביתו סיום מסכת בערב חג מתן תורה.