אדמורי"ם רבנים וחברי הבד"ץ השתתפו בסעודת הילולא וסיום הש"ס לרגל ההילולא ה-30 להסתלקות מרן הגאב"ד רשכבה"ג בעל המנחת יצחק זצוקללה"ה מרא דארעא קדישא • צילום שלומי טריכטר