שמחת השבע ברכות שע"י רשת תלמידי ישיבות בין הזמנים זכרו תורת משה, לנישואי נכד מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א שנערך ביום א' בקרית ויז'ניץ • צילום: שוקי לררמעמד החופה בקרית ויז'ניץ