בעיר החרדית כל הזמן יש ניסיונעס. תמיד קורה שם משהו מחריד. מראה שאלה יהודים אמיתיים.
כי הנסיונות הם התיקון ליהודי.