בירושלים יתקיים הערב המעמד הגדול "והחי יתן אל ליבו" - כינוס התלמידים של מוסדות "דרכי תורה", לרגל יום היארצייט הראשון של הרבנית הצדקנית מרת פסיה יענטא וייס ע"ה, אשת חבר יבלחט"א הגאון הגדול רבי אשר וייס שליט"א גאב"ד דרכי תורה.

במעמד המרומם והנשגב יחגגו המוני התלמידים והידידים את שמחת התורה שבכתב ותורה שבעל פה – סיום הש"ס ירושלמי שנלמד ע"י הגאב"ד הגר"א וייס שליט"א ושישה סיומי הש"ס שנלמדו לעילוי נשמתה הטהורה של הרבנית ע"ה ע"י 250 מתלמידיו.

במרכז המעמד יסיימו כתיבת ספר תורה חדש – מנחת אהבה מאת התלמידים היקרים להגאון שליט"א, לעילוי נשמת הרבנית מרת פסיה יענטא בת רבי ישראל אריה זצוק"ל. המעמד ייפתח הערב בשעה 7:30 באודיטוריום הקהילתי "מעלה רמות", שד' גולדה מאיר 474 ירושלים. בהתכנסות התלמידים הגדולה לכבודה של תורה יישמע נאומו של הגאב"ד הגאון רבי אשר וייס שליט"א, בנושא והחי יתן אל חיבו – מה יעשה אדם ויחיה.

דברי פתיחה וזכרון ישמיע הרה"ג רבי יוסף בנימין וייס שליט"א, בנו של הגאב"ד ורב קהילת חיי נפש. דברי ברכה ישמיע הנגיד הרב דוד פולד מניו-יורק –ירושלים, חבר נשיאות מוסדות דרכי תורה. בהתחלת לימוד הש"ס יכובד הגאון הצדיק רבי בנימין אדלר שליט"א, רב ואב"ד שיכון הרבנים בירושלים. פרקי שירה שמחה ורגש ישמיע בעל המנגן ר' אהרן סמט, בליווי מקהלת "נשמה" ותזמורתו של דוד פלדמן.