שמחת החתונה לנכדת הרה"ק מצאנז קלויזענבורג זי"ע בת לחתנו הגה"צ מצאנז זוועהיל שליט"א עם החתן בן האדמו"ר מטשערקאס שליט"א בראשות דוד הגדול כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז קלויזענבורג שליט"א • צילום: אחים לענטשעווסקי