ככלות שנה להסתלקות אשת חבר הרבנית פסיה יענטא ווייס ע"ה התקיים מעמד ׳והחי יתן אל ליבו׳ כינוס תלמידי הגאב"ד הגאון הגדול רבי אשר ווייס שליט״א • במעמד נערכו שבעה סיומי הש״ס שנלמדו ע"י הגאב"ד ומאות מתלמידיו. וכן משא הזמן מאת הגאב"ד לתלמידיו בעניין תורה בטחון שמחה ומידות טובות • אלי סגל תיעד את המעמד ההיסטורי והמרגש