ב"ה לא ינום ולא ישן שומר ישראל… אם ה' לא ישמור עיר שווא שקד שומר