אכן אין עניין וסיבה לעבור דירה בשביל סמינר לבת
אפשר ללמוד בבית המורה ובמרכז החרדי להכשרה מקצועית
הם מקומות כשרים למהדרין.