המוני בני ישיבות ותושבי העיר אלעד בשבת רוממות בראשות הגה"צ רבי בנימין פינקל שליט"א

מאות בני ישיבות גדולות וקטנות השתתפו בשבת האחרונה – פרשת 'בהעלותך' בשבת התרוממות והתאחדות בעיר אלעד, בראשות הגה"צ רבי בנימין פינקל שליט"א, מראשי ישיבת מיר. השבת נערכה ע"י ארגון 'בני עלייה', הפועל לחיזוק והעצמת בני הישיבות בעיר לאורך השנה.

המעמד נפתח בצהרי יום שישי בקבלת פנים מפוארת שנערכה להגה"צ בהשתתפות ראשי ישיבות ומשגיחים בבית איש החסד רבי מאיר אזרזר שליט"א. דברי פתיחה נמסרו ע"י הגאון רבי רפאל גפן שליט"א מראשי ישיבת 'תורה בתפארתה', שחיזק בדבריו את הזכות שנפלה בחלקנו בהתארחו של צדיק בעירנו.

עוד הרחיב על התועלת העצומה בשיחותיו העמוקות של הגה"צ הנאמרות בפשטות וחינניות הכובשת את לב הצעירים. כמו כן דיברו הרבנים בשבח הארגון 'בני עליה' התורם רבות להעצמת בני הישיבות בעיר ומהווה מקום להתרוממות רוחנית, והודו לראשי הארגון על שטרחו והביאו למעמד את הגה"צ רבי בנימן פינקל שליט"א, את ראש ישיבת 'משכן אהרון' הרה"ג קוביוף שליט"א ואת ראש ישיבת 'בית אליהו' הרה"ג ראובן כהן שליט"א.

לאחר מכן נשא דברים הגה"צ רבי בנימין פינקל שליט"א, בשיחתו סיפר כי זקנו ה'סבא מסלבודקא', שימשו אותו גדולי תלמידיו בערוב ימיו, ומחמת חולשתו נאלצים היו להחזיק אותו שלא ייפול. אמר ה'סבא' לתלמידיו: מסתמא חושבים אתם שחולשתי נובעת מזקנה, אולם האמת היא שנגרמת היא מחמת הצומות הרבים שצמתי עליכם, כמובא בחז"ל (איכה רבה פרשה א) שדוד המלך היה צם ומתענה עד שתשש כוחו, כדכתיב בתהילים (קט כד) "ברכי כשלו מצום". המשיך הגה"צ וציין כי ה'סבא מסלבודקא' היה מתענה וצם פעמים רבות על תלמידיו, וכן היה נמנע מלהעיר לתלמיד שלא היה עמו שפה משותפת.

שעה לפני שבת התקבצו הבחורים בבית הכנסת שכונת 'דרך החיים' לסדר לימוד "מקדשי שביעי". לאחר מכן התקיימו קבלת שבת ותפילת מעריב ברוב עם בנוכחות מאות בני ישיבות גדולות וקטנות, כשלפני התיבה עוברים טובי החזנים בעיר, הרב חגי ימיני הי"ו והרב צייגר הי"ו.

את משא הפתיחה של המעמד נשא הרה"ג מרדכי שפירא שליט"א, מייסד ארגון 'בני עלייה' בעיר, שהרחיב בדבר הזכות הנדירה שנפלה בחלקם של הבחורים בבואו של הגה"צ רבי בנימין פינקל שליט"א, המקרין מהודו על העיר במשך שבת ההתרוממות. לאחר מכן נישאו דברי חיזוק ע"י הגה"צ שהרחיב בדבריו כיצד יש לבחורים בדורנו לרכוש כלים להתמודדות מול פגעי הרחוב. משא הפתיחה נערך בהשתתפות רב שכונת 'דרך חיים' הגאון רבי דב רוזין שליט"א והגאון רבי רפאל גפן שליט"א. 

לאחר סעודת ליל שבת נערך במקום 'עונג שבת' עשיר וסימפוזיון מרתק, אליהם נהרו מאות בני ישיבות מכל רחבי אלעד, כשבין דברי התורה לפאנל השאלות שרים שירי התעוררות עד לשעות הקטנות של הלילה. במהלך האירוע הרה"ג נריה כהן שליט"א, מרבני ישיבת 'באר התלמוד', העלה שאלות הנוגעות לחיי הבחורים בעולם הישיבות, והבחורים השתתפו ברב-שיח ודנו בתשובות שעלו בערנות מרובה. לאחר הדיון בשאלות השיבו תשובות בטוב טעם הגה"צ רבי בנימין פינקל שליט"א והגאון הרב רפאל גפן שליט"א. ה'עונג שבת' הותיר את הבחורים עם תחושת רוממות וטעם טוב להמשך. בשבת בבוקר, לאחר תפילת מוסף, נשא הגה"צ דרשה בפני ציבור גדול של מתפללים בבהכנ"ס חניכי הישיבות אחיעזר. 

ב'בני עלייה' לא שכחו גם את הורי הבחורים, ודאגו אף להם לחיזוק והתרוממות: בשבת אחר הצהריים נערך כנס ועידת חינוך בהשתתפות מאות הורים מתושבי אלעד בנושא הורות לגיל ההתבגרות. את הכנס הנחה הרה"ג נריה כהן שליט"א, כשבדבריו הציג שאלות הנוגעות לפגעי הזמן, והגה"צ השיב תשובות כיצד נצליח לחנך את ילדינו להישאר חזקים בדור שרבים בו הניסיונות. 

'סעודה שלישת' חלבית נערכה לבני הישיבות הגדולות. בשעת רעווא דרעווין שרו הבחורים שירי דבקות, ושמעו דברי תורה וסיכום השבת מהגה"צ. המעמד הגדול נחתם במוצ"ש לאחר הבדלה, אז רקדו בחורי הישיבות הגדולות והקטנות בצוותא לקול צלילי תזמורת.

במהלך השבת נכחו במקום גם שלוחי דרבנן: הרב ישראל פרוש ראש העיר, הרב אברהם שטרן סגן ראש העיר, הרב יהודה בוטבול, מ"מ ראש העיר ומנהלי ישיבות בין הזמנים מרחבי אלעד.

השבת הותירה רושם עז וחיזוק אדיר על המוני המשתתפים, שציינו כי יצאו ממנה בתחושת רוממות גדולה וקבלו כח להמשיך ולהתחזק ביתר שאת. ארגון 'בני הישיבות' מודה לאנשים הרבים שטרחו על הצלחת השבת הנפלאה.