צילום: דוד כהן, פלאש 90

הסגולה היומית • הפרשת חלה • הרב יוסף חיים אוהב ציון

הרב יוסף חיים אוהב ציון שליט"א מגיש את הסגולה היומית והיום: סגולת הפרשת חלה

בפרשתן: רֵאשִׁית עֲרִסֹתֵכֶם חַלָּה תָּרִימוּ תְרוּמָה כִּתְרוּמַת גֹּרֶן כֵּן תָּרִימוּ אֹתָהּ

א. הברכה בבית תלויה בהפרשת חלה,

הנה חטא עץ הדעת הביא את קללת 'בזעת אפך תאכל לחם', ובהפרשת חלה מכפרת האישה על חטא חוה ובכך מביאה ברכה לביתה.

על כך נאמר ביחזקאל: "וראשית ערסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך" (יחזקאל מ"ד ל).

הנה לנו הבטחה מהכתוב ביחזקאל, שהפרשת חלה תניח את ברכת השם בביתנו!

גם הבן איש חי כותב על הברכה שמביאה מצוות הפרשת החלה: "תפרישוה מעיסתכן, וה' ישים ברכה בבתיכן, ותאכלו בבריאות לחמכן" (חוקי הנשים  פרק מ).

 

ב. בזכות מצוות הפרשת חלה אנו זוכים גם לברכה בפרנסה.

בגמרא מסכת שבת נאמר: "בעון חלה אין ברכה במכונס, ומארה משתלחת בשערים, וזורעין זרעים ואחרים אוכלין" (שבת לב ע"ב).

אם כך קורה כשאין שומרים על המצווה, בוודאי ובוודאי שכאשר שומרים עליה – מתקיים בנו ההפך ויותר מכך. 'מידה טובה מרובה ממידת פורענות', ולכן השכר על הפרשת חלה הוא רב מהעונש על אי קיום המצווה. נוכל רק לדמיין כמה ברכה בפרנסה נשים צדקניות משפיעות לעולם בעת שהם מרימות את חתיכת הבצק ומכריזות: 'הרי זו חלה!'

האדמו"ר מקומרנא אומר כי הפרשת חלה היא סגולה לפרנסה, ויש רמז לכך בראשי תיבות של המילה 'חלה': "הטריפני לחם חוקי" (- הזמן לי מזונותיי).

ג. סגולה ללידה קלה

מלבד זאת, מצוות הפרשת חלה היא שמירה והגנה מפני אסון בלידה, חס ושלום.

בזמן הלידה דנים את האישה על שלוש מצוותיה, כמו שנאמר במשנה במסכת שבת:

"על שלוש עברות נשים מתות בשעת לידתן, על שאינן זהירות בנדה בחלה ובהדלקת הנר" (שבת לא ע"ב).

אם כן, מצוות הפרשת חלה תוכל לשמור על האישה בזמן לידתה, כפי שאומר ר' חיים פלאג'י:

"דנשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות בנדה ובחלה ובהדלקת הנר, ומרובה מדה טובה ממדת פורענות, דעל ידי מצות אלו תלדנה ברֶוח לחיים טובים ולשלום" (רוח חיים להגר"ח פלאגי זצ"ל יו"ד שכח).

בגלל סגולה זו נוהגות נשים להפריש חלה כמה פעמים לפני הלידה, ובמיוחד בחודש התשיעי.

ד. סגולה לזכרון

החת"ם סופר מבאר על הפסוק "ראשית עריסותיכם חלה", שעיקר סיבת השכחה בעולם מגיעה מ'גשמיות המאכלים' – כלומר, מכך שהמאכלים שאנו צורכים הם גשמיים. על ידי הפרשת חלה אנו מעלים את העיסה לדרגה רוחנית גבוהה, ומאחר שהיא כבר אינה גשמית – אין בה סיבה לשכחה ולהפך: היא מועילה לחיזוק הזיכרון (על פי חתם סופר פרשת שלח).

ה. זוכים לעולם הבא

בזכות הפרשת חלה אנו זוכים לחלק בעולם הבא, כפי שכתוב: "שכר מצות חלה גדול מאד, אשר לזה קראה התורה שם חלה ורמז רמזה בראשי תיבות חלה – חלק לעולם הבא כן כתב בספר עיר מקלט להגאון רבי דוד לידא זצ"ל פרשת שלח

תפילה לאחר הפרשת חלה

יהי רצון מלפניך, ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות. וערבה לה’ מנחת יהודה וירושלים, כימי עולם וכשנים קדמוניות. יהי רצון מלפניך, ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו, שהמצווה של הפרשת חלה תחשב כאלו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה, ותחשב הרמת החלה שאני מרימה, כמו הקורבן שהוקרב על המזבח שנתקבל ברצון. וכמו שלפנים הייתה החלה נתונה לכהן והייתה זו לכפרת עוונות, כך תהיה לכפרה לעוונותיי, ואז אהיה כאלו נולדתי מחדש נקיה מחטא ועוון, ואוכל לקיים מצוות שבת קודש והימים הטובים עם בעלי וילדינו, להיות ניזונים מקדושת הימים האלה, ומהשפעתה של מצוות חלה יהיו ילדינו ניזונים תמיד מידיו של הקב”ה ברוב רחמיו וחסדיו וברוב אהבה. ושתתקבל מצוות חלה כאלו נתתיה לכהן. וכשם שאני מקיימת מצוות חלה בכל לב, כך יתעוררו רחמיו של הקדוש ברוך הוא לשמרני מצער וממכאובים כל הימים. אמן.

 

2 תגובות

ה' גומל טוב לאוהביו ולשומרי מצוותיו . ובכלל זה גם למי שמקיים מצות הפרשת חלה
כך שלא מדובר ב"סגולה" .

למה לא העלתים את הרב יגאל כהן

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן