הרב אוהב ציון הוא יהודי ת"ח גדול ומרביץ תורה ברבים אשריו ואשרי למי שלומד בספריו כה לח"י