גנבים !!!!!!!!!
פתאום כאן הם עונים מהר תשובות, צריך לצאת במחאה נגד ההתייקרות !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!