כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז קלויזענבורג שליט"א ביחד עם דייני קהילות צאנז קלויזענבורג בניו יורק בהכשרת המקוואות טהרה ברשת מחנות הקיץ צאנז קלויזענבורג לקראת הימי הקיץ הבעל"ט • צילום: אבי ס