תיעוד: כ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א במעמד "קנין זכות" בבית הנגיד המפורסם ר׳ חיים יודא לפקוביץ הי"ו בעיר בארא פארק שבניו יורק.

אלפי ילדי מוסדות סאטמאר אשר בניו יורק מתכוננים בימים אלו לקראת חודשי הקיץ כאשר יסעו לקעמפים 'רב טוב' אשר בהרי הקקטסקילס שמה ישהו משך חודשיים וחצי בהשגחת צוות של מלמדים ומדריכים.
אך בהתכוננם לקראת הקיץ תשע״ט קפץ עליהם רוגזה של ממשלת ניו יורק אשר סירבה להעניק את הרשיונות לפתיחת הקעמפ בטענה שמערכת השפכים אינה מסוגלת לספק את הצורך של אלפי הילדים ומאות המשפחות אשר בקעמפ וגורמת למטרד לכל השכנים בסביבות המחנה.

כאשר נגשו אל הפרוייקט לבנות את כל התשתיות מחדש נבהלו עסקני הקעמפ כאשר נוכחו לדעת שזה עולה הון עתק אשר אין בידם לממן, אך ההכרח לא יגונה ולא ישובח, ובכן פנו בדאגתם לנשיא הקעמפים האדמו"ר מסאטמאר.
האדמו״ר הקשיב והרגיע את העסקנים שבל ידאגו. והוא ידאג בעבורם. הרבי בכבודו ובעצמו הרים את הטלפון וצלצל לאחד מהנדיבים העומדים לימינו, הנגיד המפורסם ר׳ חיים יודא לפקוביץ הי"ו מגדולי בעלי הצדקה אשר בבורו פארק וביקש ממנו לבוא לעזרת הקעמפים, כי בעוד כמה ימים הילדים יוצאים לדרך ולעת עתה הממשלה מתעקשת לא להרשות כניסתם לקעמפ. הנדיב התרגש – ומיד הסכים.

במוצאי שבת קודש האדמו"ר יצא מביתו בעיר וויליאמסבורג לבורו פארק שם כבר המתין לו הנגיד עם בני משפחתו וחגגו את ״חתימת השטרות״ בהשתתפות הרבי. הגבאי האגדי לבית סאטמר, הרה״ח ר׳ משה פרידמאן ידידו של הנדיב מימים ימימה, נוכח גם הוא והנחה את המאורע.

הגאון ר׳ דוד רוזנברג מנהל מחנות רב טוב נשא מדברותיו והביע את ״הכרת הטוב״ של אלפי הילדים אשר כה מחכים ל״ימים הנעלים״ בקעמפ, כשלאחריו השמיע הרבי שליט,א את ברכותיו לנדיב ובני ביתו שיחי' וחילק מזונות ולחיים לכל בני המשפחה בפנים מאירים.