• צילום: יהודה פרקוביץ

שמחת התנאים לרגל שמחת אירוסי נכדת כ"ק האדמו"ר ממחנובקא בעלזא שליט"א בת לבנו הרה"צ רבי יוסף מאיר רוקח חתן כ"ק אדמו"ר מסאסוב שליט"א עב"ג החתן הוא הבחור החשוב אלטר ישראל ני"ו בן הרה"צ רבי דוד וואסרמאן חתן כ"ק האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מספינקא זצוק"ל בן הרה"צ הרה"צ רבי שלמה וואסרמאן שליט"א חתן האדמו"ר מלעלוב זצוק"ל מירושלים . שמחת התנאים התקיימו בהיכל 'א גרויסע שטוב' שע"י בית המדרש הגדול דחסידי מחנובקא בעלזא ברח' האד' מגור בבני ברק. בשמחה השתתפו אדמו"רים רבנים וקהל רב, בקריאת זכרון דברים כובד סב הכלה כ"ק אדמו"ר מסאסוב שליט"א על השמחה ניצחה מקהלת חסידות מחנובקא בעלזא.