לאחר עמל של שנים ועמידה בכור המבחן אצל רבה הראשי של רוסיה והגר״י ירוסלבסקי שליט"א • עשרות בוגרי "תומכי תמימים" - הישיבה הוותיקה והראשונה של רוסיה, משמשים ברבנות ו'כלי קודש' ברוסיה • קולות התורה וההוראה מתרבים ברוסיה • צילום: לוי נאזרוב 

אומנם, אין זו קבוצה חדשה מתלמידי הישיבה הגדולה "תומכי תמימים" במוסקבה, שעמדו בכור המבחן והוסכמו לרבנות – אך ההתרגשות גדולה ומרעננת כמו בפעם הראשונה, בהיות ורובם של תלמידים אלו, הם כאלו שלא זכו לגירסא דינקותא יהודית, ובכל זאת זכו והגיעו ללמוד בישיבה.

במשך שנים מספר עמלו ויגעו בתורה, וכעת זכו ב"ה לברך על המוגמר עם קבלת התעודה הנכספת של סמיכה לרבנות. ובזאת הם מצטרפים אל חבריהם – בוגרי הישיבה, שכבר זכתה והצמיחה במשך כשלושים שנות פעילותה, עשרות רבות של רבנים המשמשים כשלוחי קודש בממלכה המפוארת של מאות שלוחי חב״ד בכל מדינות חבר העמים. המבחנים נערכו בשלבים שונים במשך כל השנה.

והשבוע הגיעו התלמידים למבחן המסכם אצל כבוד הרב הראשי הגאון רבי בערל לאזאר, והגאון רבי יצחק יהודה ירוסלבסקי – רב שכונת נחלת הרב חב״ד בקריית מלאכי, יחד עם ראש הישיבה הגדולה הרה״ח ר׳ מנחם מענדל גולדבערג, וראש מכון הסמיכה בישיבה הרה״ח ר׳ דוד רוזנצוויג. לאחר שעות ארוכות, בהן עמדו התלמידים בהצלחה רבה שהפליאה את הרבנים הבוחנים – חתמו הרבנים על תעודות הסמיכה, והרבנים הבוחנים יחד עם הרבנים החדשים התיישבו להתוועדות חסידית באולם שע״י בית הכנסת המרכזי ״מארינה רושצ׳ה״ במרכז מוסקבה.

הנהלת הישיבה הביעה את הערכתה לשלוחים והרבנים הפזורים בערי רוסיה, שגידלו וחינכו את התלמידים באמצעות רשת בתי הספר ״אור אבנר״, או תוכניות לימוד ״יחד״ לצעירים יהודים, ובפעילות הכללית המושקעת והמסורה, הנעשית בחרישה עמוקה וזריעה עקבית בדור הצעיר של יהודי רוסיה. ובעקבות כך, קוצרים ברינה את הפירות המפוארים, הן בישיבה הגדולה ״תומכי תמימים״, כמו גם בשאר הישיבות ומוסדות החינוך המפוארים שהקים רבה של רוסיה הגר״ב לאזאר, במוסקבה הבירה, הנותנות כיום מענה לכל יהודי צעיר באשר הוא, למצוא לעצמו את המסגרת החינוכית המתאימה לרמתו וגילו, ולצעוד לקראת הקמת משפחה יהודית אמיתית וכשרה.