מעמד מסיבת חומש נערך לעשרות ילדי כיתה א' בתלמוד תורה ברסלב - ירושלים שבנשיאות הגה"ח רבי משה קרמר שליט"א לרגל תחילת לימוד החומש • המעמד נערך ברוב פאר והדר בהיכל בית המדרש הגדול דחסידי ברסלב בירושלים - 'השוהל' בהשתתפות הורי התלמידים שרוו מלא חפניים נחת מההשקעה של המלמדים בתלמידים • צילום: משה מרקוביץ & יונה'לע - ברסלב live