באוהל ענק שהוקם בחצר סמינר בית מלכה ברח' ברנדייס בירושלים נערך (שני) שמחת הפארשפיל לרגל שמחת בתו הצעירה של כ"ק האדמו"ר מבאיאן שליט"א עם בן כ"ק האדמו"ר מסוכוטשוב שליט"א • צילום: שוקי לרר