כ"קהאדמו"ר מזוועהיל שליט''א ששה בשבוע שעבר בארה"ב הגיע לביקור בבית כ"ק האדמו''ר מזוועהיל ארה"ב שליט''א - האדמורי"ם שוחח ארוכות בדברי תורה וחסידות.
כ"ק האדמו"ר מזוועהיל שליט"א בקביעת מזוזה בביהמ"ד החדש זוועהיל במאנסי בראשות הרה"צ יחיאל מיכל גולדמן שליט"א