שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, כ"ד בסיון ה'תשע"ט