ברוב פאר והדר וברוב התרגשות נערך מעמד התחלת לימוד חומש לתשב"ר צאן קדשים תלמידי תלמוד תורה "ויז'ניץ" בקרית ויז'ניץ בבני ברק, שנערך בביהמ"ד הגדול בראשות מרן האדמו"ר שליט"א שהאציל מהודו על המשתתפים • במעמד השתתפו הורי וזקני התלמידים שליט"א • צילום: דוד זר