מה אנחנו יודעים?? כיצד זכה הנער בפרס הראשון? ומה ההבדל בין חוק לחוקה? הרב אלחנן כהן במסר וחיזוק לפרשת חוקת.