שמחת נישואי נכד הגאון רבי שלמה קאהן שליט"א רבה של קהל עדת ישראל מלבורן והרה"ח הרב אהרן דויטש שליט"א מנכבדי קהילת ערלוי • הכלה בת הרה"ג נפתלי לורבר שליט"א מאשדוד • צילום: אברומי ברגר