תתנקמו בהם כבר!!!!!!!!!!!!!
על כל אחד תורידו אלף מצידי!!!!!!!!!!!!!!!!
תבינו שעשיו שונא ליעקב ולא יעזור שום דבר!!!!!!!!!!!!!
שום תוכנית שלום ושום כלום העיקר להיבדל מהם ומתי שהם תוקפים להחזיר במלא הכח!!!!!!!!