מעמד חומש סעודה בת"ת דרכי אבות צאנז בביתר • צילום משה גולדשטיין