צפו: כ"ק האדמו"ר מטריסק שליט"א בעריכת השולחן לרגל יומא דהילולא של המגיד מטריסק זיע"א בבית מדרשו בירושלים