שבת מרוממת לרגל שמחת הכנסת ספר התורה בבית הכנסת האורחים בעיר מאד שבהונגריה נדבת האחים לבית משפחת שווארץ מארה"ב צאצאי הגה"ק ה'קול אריה' זצוק"ל.

כבר שנים רבות לא זכו רחובותיה של העיירה מאד ההונגרית לצפות במחזות משמחים כאלו: שמחת הכנסת ספר תורה לבית הכנסת שבבנין הכנסת האורחים המפואר, שהוקם בתקופה האחרונה בצמוד לבית החיים במאד, על ידי צאצאי הגה"ק בעל 'קול אריה' זצוק"ל ובנו הגה"ק בעל 'בית נפתלי' זצוק"ל הטמונים שם. השמחה הגדולה התקיימה ביום ראשון פר' חוקת בחו"ל (פר' בלק בארה"ק) ברוב עם הדרת מלך, בקול רינה והמון חוגג ברחובה של עיר, לכבודה של תורה.

בית החיים בעיירה מאד נחשב למקום שמור היטב ורוב המצבות בו עומדות על תילן בשלמות למרות השנים הרבות שחלפו עליהן. בשנים האחרונות נכנסו הנדיבים הדגולים לבית משפחת שווארץ, האחים: הרב משה פרץ שליט"א, הרב יצחק מאיר פנחס שליט"א והרב יוסף אריה שליט"א, לעובי הקורה והוזילו הון רב לשיפוץ בית החיים בכלילת יופי והקמת אוהל מחודש על קברי ראשי אבותם – הגה"ק ה'קול אריה' ובנו הגה"ק ה'בית נפתלי' זצוק"ל.

השיפוץ הכללי שולב בהקמת בנין הכנסת אורחים מפואר ביותר עם שכלולים רבים כיד ד' הטובה עליהם, בניין בן שתי קומות בו נפתח גם בית כנסת מיוחד לכהנים שיוכלו להתפלל משם תוך כדי צפייה אל מול פני האוהל, בעד קיר זכוכית שנבנה במיוחד באחד מצדדיו של הבנין הפונה לכיוון בית העלמין, היות וצאצאי ה'קול אריה' נמנים על שבט הכהונה. בקומה הראשונה נבנו חדרי שירות וכן פינת קפה ותה לרווחת הבאים למאד.

בשבת האחרונה הגיעו האחים לבית משפחת שווארץ יחד עם בני המשפחה המורחבת וקהל ידידים קרובים, לחגוג את חנוכת הבית של בנין הכנסת האורחים יחד עם שמחת התורה לכבוד סיום כתיבת האותיות בספר התורה המהודר שהוכנס על ידם ביום ראשון, לבית הכנסת שבבנין הכנסת האורחים וישמש מכאן ואילך את כל הבאים לפקוד את הציונים הקדושים של גאוני הדור וצדיקי הדורות הטמונים בין רגבי אדמת בית החיים העתיק.

בסיום כתיבת האותיות כובדו האחים הנדיבים החשובים שליט"א וכן הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א יו"ר אגודת אהלי צדיקים, שידיו רבות לו בשיפוץ האוהל של צדיקים אלו וכן בהקמת בית הכנסת האורחים ברוב פאר והדר, כדרכו בכל מקום שידיו הארוכות מגיעות בסייעתא דשמיא. משם יצאה התהלוכה ברחובותיה של מאד מתוך שמחה גדולה ומרוממת, כשהקהל מפזז ומכרכר לכבוד שמחת התורה. התעניינות רבה נרשמה גם בקרב התושבים הנכרים שלא האמינו למראה עיניהם לנוכח הריקודים והשמחה ברחובה של עיר.

בתוך כך מציין הרב ישראל מאיר גבאי בסיפוק רב את השלמת שיפוץ האוהלים בבית החיים העתיק של מאד, בהם טמונים הגה"ק רבי מרדכי לייב וינקלר זצוק"ל אב"ד מאד ובעל 'לבושי מרדכי', שקברו פורסם לאחרונה כמקום המסוגל לישועות, וכן של הגה"ק רבי חיים צבי עהרנרייך זצוק"ל רבה של מאד, הטמונים זה לצד זה.

כמו כן שיפץ הרב גבאי את מצבת הגאון רבי נתן פייטל זצ"ל אב"ד מאד, לאחר שמצא את קברו נפול על הארץ וכמעט לא היה ניתן לקרוא את הכיתוב שעל המצבה החשובה. הרב גבאי פנה לאחד הצאצאים של הגר"נ פייטל, הנה"ח ר' משה גאלדבערגער הי"ו מבארא פארק, שהרים נדבת לבו לשיפוץ מצבת זקנו הגדול וכך זכה צדיק וגאון זה שמצבתו הוקמה מעפר ושופצה לתפארה ע"י אגודת אהלי צדיקים.

במהלך שיפוצם של האוהלים בבית החיים במאד, נתקל הרב ישראל מאיר גבאי בשלש מצבותיהם של גדולי הרבנים הראשונים במאד, שהיו מושלכות כדומן על פני האדמה והכיתוב עליהן היה מאד לא ברור. למרות שלא היתה לו תכנית לשפץ ולטפל בקברים אחרים מלבד מה שהוטל עליו לכתחילה, השקיע הרב גבאי הון רב לשיפוץ ולחידוש שלשת הקברים שנמצאו על ידו. הקברים עברו ניקיון יסודי, שיפוץ כללי וחידוש הכיתוב עליהם, כמו גם הגבהתם מעל האדמה לתת להם את הכבוד הראוי המגיע להם למנוחת עולמים.

בית החיים בעיירה מאד

האוהל החדש על קברי ה'קול אריה' ובנו ה'בית נפתלי' זצוק"ל

המצבה המחודשת של הגה"ק ה'קול אריה' זצוק"ל במאד

הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר אהלי צדיקים בהגבהת הס"ת

סיום כתיבת האותיות, משמאל נראה הרב שלמה כובש שליח חב"ד לבודפשט

קבר הגאון רבי נתן פייטל זצ"ל מרבני מאד ששופץ ע"י הרב ישראל מאיר גבאי

קברי הגה"ק בעל 'לבושי מרדכי' זצוק"ל אב"ד מאד והגרח"צ עהרנרייך זצ"ל

קברי שלשת רבני מאד למרגלות האוהלים