מחריד.. דקה בן אדם פה הולך נושם מתכנן חושב…
ודקה אחר כך הוא בעולם שכולו טוב.