צילום: יהושע פרוכטר

אמש, יום לפני החתונה קיימו בויז'ניץ מנהג שמחת החתן מאהל. בשעת החתן – מאהל, שוררו ניגוני רגש המעוררים לתשובה מימים נוראים, וכן ניגוני שמחה,
הסבא כ"ק האדמו"ר מספינקא ארה"ב שליט"א שר בהתעוררות רבה הייה עם פיפיות בניגון העתיק המקובל בחצר ספינקא, לאחמ"כ התכבד הר"ר מנדל פישר ממאנסי בגרמען בהם עורר את החתן לתשובה, ובסיומו קם החתן לרקוד עם הכלה המצווה טאנץ כנהוג.
לאחמ"כ רקדו הסבים האדמורי"ם מויז'ניץ וספינקא עם החתן והמחותנים,

בשמחה השתתפו רבנים ואדמורי"ם: כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א, כ"ק האדמו"ר משאץ וויזניץ שליט"א, כ"ק אדמו"ר מספינקא בני ברק שליט"א, כ"ק האדמו"ר ממעליץ שליט"א, כ"ק אדמו"ר מטשעחויב שליט"א, הגאון רבי בנימין רימר מראשי ישיבת טשעבין, הרה"ג רבי שמואל רבינוביץ רב הכותל, הרה"ג רבי ברוך שטרנבוך, הרה"ג יעקב אייזענבערגער דומ"ץ סקווירא בני ברק, הרה"ג רבי שלום ענגלענדער ראש כולל מחנובקא לונדון, ועוד רבנים עסקנים ואישי ציבור וקרובי המשפחה מכל הצדדים.
כאמור בויז'ניץ מתכוננים היום לחתונה הגדולה הנכד הראשון בנו בכורו של הרה"צ חיים מאיר הגר שליט"א בן כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א וחתן כ"ק האדמו"ר מספינקא ארה"ב שליט"א.