מדינה מושחתת לגמרי!
לא להאמין באיזה מדינה אנו חיים