מי שדורך על השבת ה' מוחק אותו. יש לנו סבלנות קצת ונשמח בנפילתו. מי זוכר את שלשולי וחמורוני רוני ועוד
טיפשים שחשבו לנצח את ה'