מעמד חומש סעודה בת"ת צמח צדיק דחסידי ויז'ניץ אשדוד - צילום יוסי לוי