בית המשפט לענייני משפחה בחדרה הורה לזוג הורים לחסם את בנם נגד טטנוס, בניגוד לרצונם. השופט קבע כי אפשר להיעזר במשטרה על מנת למלא את ההוראה. הסיפור החל כאשר התינוק נפצע בכף רגלו השמאלית ונגרמה לו כווייה בדרגה שתיים

שופט בית המשפט לענייני משפחה בחדרה חייב בהחלטה נדירה זוג הורים לחסן את בנם הפעוט בחיסון אנטי טטנוס, לאחר שסירבו לכך. בהחלטה נקבע כי אם ההורים יעמדו בסירובם, "ניתן להסתייע במשטרה".

הסיפור החל כאשר התינוק נפצע בכף רגלו השמאלית ונגרמה לו כווייה בדרגה שתיים: התינוק קיבל טיפול רפואי מחובש ולאחר מכן הובא למרפאה וטופל על ידי רופא שמכיר את המשפחה – ומרח לתינוק משחה וחבש את הפצע. בהמשך הובא התינוק לקופת חולים, שם המליצה האחות שייבדק על ידי רופא ילדים.

הרופא המליץ על חיסון אנטי טטנוס. מאחר שלא ניתנה הסכמת ההורים למתן חיסון, דיווח הרופא על המקרה ללשכת הבריאות המחוזית. רופאת הנפה יצרה קשר עם ההורים ושוחחה עמם, ולאחר ששמעו את עמדתה והתייעצו עם רופא קופת החולים, החליטו ההורים לעמוד בסירובם למתן חיסון לבנם.

השופט טל פפרני פסק: "אינני מתעלם מעמדתם של ההורים ומזכותם של ההורים לקבל החלטות הנוגעות לבנם הקטין, לרבות החלטות מהותיות וצודקת ב"כ המשיבים כי אכן מדובר בזכות חוקתית הנוגעת גם לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. התרשמתי כי מדובר בזוג הורים טובים ומיטיבים אשר דואגים לבנם הקטין, ופעולותיהם, כך על פי ראות עיניהם, נועדו לטובת בנם הקטין ולרווחתו. עם זאת, יש לזכור כי טובתו של קטין הינו השיקול הראשון במעלה, ושעה ששוכנעתי כי, במקרה שספציפי זה לנוכח פציעתו של הקטין, הרווח ממתן החיסון גדול משמעותית מהסיכונים הטמונים במתן החיסון, דומני כי לא ניתן להשלים עם עמדת ההורים ועל בית המשפט לעשות שימוש בסמכותו ובשיקול הדעת המוקנה לו".