צילום: שוקי לרר

ביום חמישי התקיימה שמחת החתונה לנכד מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א בן לבנו הגאון רבי שאול קנייבסקי שליט"א באולמי וגשל בבני ברק.

בחתונה השתתפו אדמורי"ם רבנים וראשי ישבות ובינהם: הגרב"מ אזרחי הגר"י זילברשטיין. הגרמ"ה הירש. הגר"ש גלאי. הגר"צ פדידה. הגר"ח מישקובסקי. הגר"נ פלאי. הגר"ח פיינשטיין. הגר"ד כהן. הגר"א כהנמן. הגרב"ד דיסקין. הגר"ב שפירא. הגרב"מ זילברברג. הגרמ"צ ברלין. הגר"מ גריינמן. הגר"י חברוני. הגרח"פ ברמן. הגר"ד מילר. הגר"ש רוזנברג. הגר"נ לובין. הגראי"ש קרליץ. הגרצ"י אדלשטיין. הגר"י מישקובסקי. הגר"א גרבוז. הגר"ש שטיינמן. הגר"י אונגרישר. הגרי"מ דרוק. הגרד"י שפירא. הגרי"א דינר. הגר"א ברוידא. הגר"מ פרומר. הגרא"י ליפקוביץ. הגר"מ וולפא. הגר"ש רבר. האדמו"ר מלובלין. הגר"א מן. הגר"י אדלר. הגר"א ויסבורד. הגר"י אדלשטיין. הגר"י אברמוב. הגר"ז ברלין. הגר"מ בויאר. הרב אלישע כהן. הרב זאב וולף. הרב יחזקאל אתרוג. הרב ישעיה ליברמן. הרב יחיאל מנדלסון. יו"ר הידברות הרב איזיק פריד. הרב יעקב כהן. הרב שמואל מילר. הרב אחישלום כהן. הנגידים יוסף שטרן. שמעון ברכר. ומשה פורר הרב משה גפני .הרב אורי מקלב. הרב יעקב אשר. הרב יצחק פינדרוס. הרב יצחק כהן. גדעון סער. אייל משיח. הרב חנניה צ'ולק. הרב אליעזר ראוכברגר. יוסף חיים כלף. הרב יעקב גוטרמן. הרב ישעיהו הבר. יוסי ערבליך. הרב אליעזר סורוצקין. דוד סוקולובר. נתן חפץ. שמוליק גרינברג. יחזקאל אסחייק. שמוליק ליטוב. הרב איצ'ה רוזנגרטן. מוטי פלאי. הרב ישראל קלרמן. שלוימי פולק. מוישי מילר. הרב חנוך זייברט. דוד בולמנשטוק. יצחק זמל. יאיר עקשטיין. חיים זמורה. הרב ישראל סילברסטיין. משה מטרופולר. נחום גיטלר. הרב ברוך הימל. דוד פינקל. הרב גדליה סילמן. הרב יהודה אייזנברג. הרב דוד שפירא. הרב איסר שוב. הרב שייקה קרליץ. הרב שלמה קרלינשטיין. אפרים פקטר. ממ"ר דן הוד לוי והרב אליהו קב.