דלת נטרקה על ידו של התלמיד בעת ששיחק עם חבריו בהפסקה. הילד פוצה מחברות הביטוח של מוסד הלימודים בו למד. לדברי עורך דינו: "יש לציין לשבח את שיתוף הפעולה לו זכה התובע מהנהלת מוסד הלימודים"

א', תלמיד מוסד לימודים מוכר מאזור ירושלים, פוצה בסך כולל של 460,000 ₪ מחברות הביטוח של מוסד הלימודים בו למד בעקבות פציעה בידו. הסיפור מתחיל לפני מספר שנים בעת ששיחק א' עם חבריו בהפסקה, נטרקה דלת על ידו. למרות הכאב הגדול שחש, לא הצליח לשחרר את ידו מאחיזת הדלת. בזמן זה לא שהה אף איש צוות בסביבה אך חבריו של א' נזעקו לסייע לו לשמע קריאותיו, פתחו את הדלת ושחררו את ידו. א' פונה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים ושם התברר כי סובל משברים בשלוש אצבעותיו בעקבות המקרה.

עקב הפגיעה בידו נזקק א' לניתוח, לקיבוע בגבס, בסד ולטיפולים נוספים. כיום, שנים רבות אחרי האירוע, מצבו של התלמיד הוטב אך עד כה מצב אחת האצבעות לא שב לקדמותו, ונותר בה ליקוי.

התלמיד הגיש, תביעה כנגד חברות הביטוח וכנגד הרשויות הרלוונטיות – לרבות משרד החינוך. לאחר מספר שנות ניהול התיק בבימ"ש, כאמור, השבוע התביעה הגיעה לסיומה בפיצוי בסכום הנדיר.

מכְּתב התביעה שהגיע לידי 'חדשות JDN' עולה כי הדלת ממנה נפגע התובע היתה חסרת אמצעי בטיחות, שאילו היו קיימים ככה"נ האירוע היה נמנע, וכן הימצאות איש צוות במקום היתה מונעת את התפתחות האירוע ואת הנזק שנגרם.

לדברי עו"ד רביד שרון – מומחה לדיני נזיקין וביטוח ומי שטיפל בתיק מראשיתו, תחילה ניסו חברות הביטוח להתנער מחובתן לפצות את התובע כפי המגיע לו כעולה מנסיבות המקרה, אך "לאחר כברת דרך ארוכה שכללה משא ומתן מתמשך וניהול התיק בביהמ"ש זכה התובע לפיצוי האמור בסך כחצי מיליון שקלים". עו"ד שרון מוסיף כי "בניגוד להתנהלות חברות הביטוח בפרשה, יש לציין לשבח את שיתוף הפעולה לו זכה התובע מהנהלת מוסד הלימודים, שעמדו לצידו וליוו אותו לאורך ניהול התיק מול חברות הביטוח, דאגו כי יזכה לממש את זכויותיו מאת החברות והרשויות אותן תבע, עד לסיומה המוצלח של התביעה".

לדברי מומחים בתחום, מידי יום נפגעים תלמידים רבים במוסד הלימודים, בבית או מחוצה לו, אך רבים מהם לא מודעים לזכותם לפיצוי נוכח הנזקים שאירעו להם. נתונים סטטיסטיים מלמדים כי בישראל משלמים הורים למעלה ממאה מליון ש"ח עבור ביטוחי תלמידים אך כאמור, רבים אינם מנצלים זכותם, ונמצא כאילו הורים רבים מוותרים על הכספים שהושקעו בביטוח כאשר לא פנו לתבוע את המגיע להם לאחר מקרה נזק.