מעמד הוקרה לרגל ח"י שנות הרבצת תורה לראש ישיבת ויז'ניץ באלעד

.

ח"י שנים. לגיונות של תלמידים כן ירבו. יבול מופלא בחסד ה', של תלמידים הגונים יראים ושלימים, תלמידי-חכמים ועובדי ה' שיצאו מבין כתלי ישיבת "צמח צדיק" ויז'ניץ באלעד, תחת הנהלת ראש הישיבה הנערץ, אוצר כל כלי חמדה, הרה"ג הרב שליט"א. ח"י שנים של הרבצת תורה ויראה על ידי ראש הישיבה, דולה ומשקה תורה וחסידות ממשנת אדמור"י בית ויז'ניץ ופיו מפיק מרגליות ופנינים, להרוות צמאים לאלפים ולעדרים. כל אלה צויינו במעמד מרגש ורב רושם, שכולו הודיה לה' והכרת הטוב, אשר נערך ביום שני ה' בתמוז ב"אולם הכינוסים" באלעד.

בהנהלת המוסדות בראשות המנכ"ל הרב חיים מאיר כץ הי"ו יזמו מסיבת הוקרה "ועל החי אנחנו מודים", בשילוב שמחת "שבע ברכות" לרגל השמחה שבמעון ראש הישיבה שליט"א, עם נישואי הבת תחי' נינת כ"ק האדמו"ר מסטרופקוב זצ"ל עב"ג החתן הרב אלעזר אריה לייפער שליט"א בן הרה"צ דוד מאיר לייפער שליט"א מלונדון ונכד האדמו"ר מטמשוואר ירושלים זצ"ל ואב"ד טאלטשווא בארא פארקשליט"א.

סעודת המצוה נערכה בהשתתפותם של רבנים וגאונים, חברי הנהלת המוסדות וצוות הישיבה.

הנוכחים האזינו ברתק לדברי הנואמים, בשם משפחת ראש הישיבה נשא דברים בנו הרה"ג ר' שמעלקא ברכר שליט"א שהינו גם בוגר הישיבה, במשאו הנפלא הוא באר בטעם ובחן את חובת האדם בעולמו, ועד כמה השמחה היא הבריח התיכון בכל ענייני החיים ועבודת הבורא. הוא תאר מזכרונותיו, עד כמה היתה הישיבה כבית ממש!

מנכ"ל המוסדות באלעד, הרב חיים מאיר כץ הי"ו, הביע את ברכתו בשם ההנהלה. הוא הרחיב בביאור הפסוק שאותו קראנו בתורה בשבוע שבו נערכה שמחת החתונה – "אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה', וקישר בין ההודאה בזמן הווה להודאה – בו זמנית – על העתיד, בבחינת 'אז ישיר משה' הנאמר בפרשת בשלח.

ברגשי הכרת הטוב תיאר המנכ"ל את השקעתו העצומה של ראש הישיבה למען בנין בית הישיבה ברוחניות ובגשמיות, ואכן זוכים ב"ה לראות פירות הילולים משובחים. כן הודה לכל צוות הרמי"ם והשו"מ העושים עבודת קודש וייחד תודה למשגיח הרה"ג חיים מאיר כהן שליט"א שזוכה אף הוא להערכה עצומה על רוב פעליו יומם ולילה, להיטיב את נרות צעירי הצאן בחורי החמד בהתמסרות נפלאה.

בשם צוות הרמי"ם השמיע דברים נרגשים הרה"ג חיים שטרן שליט"א, הוא תיאר את אווירת "'אשריכם ישראל' הנעלית השוררת בין כתלי בית המדרש, ועד כמה נפלא לחזות ולשמוע את רינת התורה והתפילה של מאות בחורי החמד. בדבריו העלה על נס את פעלו של ראש הישיבה, על פי הפסוק בפרשת השבוע: 'כלביא יקום וכארי יתנשא', כי מפתיע הינו בכל עת ביוזמות וברעיונות חדשים הממריצים את התלמידים להתעלות עוד ועוד במסילה העולה.

במהלך סעודת המצוה, נערך סיום מסכת על ידי הבה"ח ליפא סבו נ"י.

את דבר תלמידי הישיבה הביא הבה"ח שמואל זאנויל וידר נ"י, שהזכיר נקודות רבות בקשר של ראש הישיבה עם התלמידים, כאשר כל תלמיד מרגיש כיחיד ממש. הוא הודה לכל הצוות החינוכי המתמסר עד מאוד, ולמנכ"ל המוסדות הרב כץ שהנהיג זמן 'קבלת קהל' מיוחד כדי לשמוע את צרכי התלמידים, להיות קשוב ולמלא מחסורם ומשאלותיהם.

בסיום דבריו הביע לראש הישיבה הוקרה מקורית בשם כלל התלמידים, והגיש "תעודת הוקרה" מרהיבה ובה מצוינות  למעלה מ8,000 'שעות רציפות' שנלמדו על ידי התלמידים לקראת השמחה ולזכות ראש הישיבה – זאת ביוזמת המנכ"ל הרב כ"ץ הי"ו. בנוסף, העניקו התלמידים לראש הישיבה שי הוקרה מעוצב לרגל השמחה.

התרגשות והנאה צרופה אפפו את הנאספים למשמע דברי החרוזים של הגראמער הנודע הרב פנחס גרינפלד הי"ו, שהיטיב להביע את רגשותיהם של מאות התלמידים ושל הנהלת המוסדות, על פעליו הרבים של ראש הישיבה, הוא הזכיר את המפעלים והארגונים שהקים ראש הישיבה, ובאומנות חרז ותיאר את מסכת ח"י השנים על שלביה והשתלשלותה.

המחותן, ראש הישיבה הרה"ג ישראל ברכר שליט"א הביע את רגשי לבבו בהכרת הטוב עצומה כלפי ידידו מנכ"ל המוסדות הרב חיים מאיר כץ הי"ו שמאז נכנסו יחד לקודש פנימה, אל הרבי ה"ישועות משה" זי"ע, אשר קרא את ברכת קדשו באזני הרב כץ לאמור: "בכל מקום שתשים את ידך תזכה להצלחה" – מני אז הם עובדים בצוותא, יחד עברו את כל השלבים החל מארץ לא זרועה, לכתך אחרי במדבר ובנכר להתרמות נדיבים, נידודי הישיבה ממקומות הלימוד הזמניים ומעברה בחסד ה' למבנה הקבע – ובקרוב יחוגו יחד בס"ד את השלמת שלב ב' של הישיבה לשם ולתפארת. הוא הודה גם  לידידיו חברי הצוות הרוחני שותפיו לעבודת הקודש, ובהכרת הטוב נרגשת למשגיח הרה"ג חיים מאיר כהן שליט"א השותף בכל עול הישיבה בכלל ובפרט.

הובעה התודה לאחראי הישיבה הרב יהודה כהנא הי"ו ומזכיר הישיבה הר"ר אהרן שטרן הי"ו, אשר טרחו בהכנת המעמד וארגונו כן הודה למנהל המשרד הרב בערל אשר הי"ו על פעלו למען הצלחת הישיבה.

בברכת המזון התכבד המחותן הגה"צ דוד מאיר לייפער שליט"א מלונדון, ולאחר מכן פצחו בריקודים נלהבים לכבוד השמחה.

המסיבה המרוממת והמרשימה ננעלה ברגשי קודש לכבוד התורה, לומדיה ומלמדיה.

השתתפו עוד: הרה"ג יעקב יהושע ענגלענדר שליט"א ראש ישיבות מכנובקא בבני ברק ובאלעד, הרה"ג אליעזר שלומוביץ שליט"א ראש הישיבה הגדולה "תורת חיים" ויז'ניץ באלעד, הרה"ג חיים שרגא ניהוז שליט"א מפקח חינוכי במוסדות ויז'ניץ באלעד, הרה"ג מרדכי פולק שליט"א מנהל רוחני בישיבות מכנובקא וביאלא באלעד, הרה"ג שלמה גרינברגר שליט"א רב קהל "אהבת שלום" ויז'ניץ באלעד ומשגיח ושו"מ בישיבה, הרה"ג שמעון מנדלוביץ שליט"א דומ"ץ קאליב בירושלים, מגידי השיעורים, השו"מ והמשגיחים בישיבה.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו