ההבטחה הדרמטית שפורסמה אתמול ע"י הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א מעוררת הדים רבים. "וכל אשר ירים תרומת ד' ביד רחבה" כותב הגר"י זילברשטיין במכתבו החריג "בל"נ אעתיר בעדו יחס עם גיסי מרן שליט"א אחד תלמודינו יחדיו"

שעות אחרונות לקמפיין למען הצלת ישיבתו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, ישיבת 'תפארת ציון – קרית מלך', והבוקר לאחר התפילה, הגר"ח באופן נדיר פנה למקורביו ושאל אותם למצב המגבית. הגר"ח קרא לפעול ולעשות הכל על מנת להציל את המוסדות החשובים שיסודותם בהררי קודש.

בתוך כך, אתמול אחר הצהריים, שעות לאחר פתיחת המגבית להצלת ישיבות "תפארת ציון – קרית מלך" פרסם הגאון הגדול רבי יצחק זליברשטיין, רבה של רמת אלחנן, קריאה חסרת תקדים לציבור הרחב להתגייס למען הצלת הישיבה הקדושה שעומדת בנשיאות גיסו הגדול, מרן שר התורה רשכבה"ג, הגר"ח קניבסקי שליט"א.

במכתב הנרגש שפרסם, קרא באופן נדיר מי שלומד במשך שנים עם שר התורה בחברותא – כאשר יחד הם מחזיקים את העולם בתורתם – לכל הציבור להתגייס למען המערכה החשובה. "עתה באתי לקרוא בשם ד' כיהודה ועוד לקרא, להיענות לקריאת גיסי הגדול מרן שר התורה שליט"א להתאזר בגבורה למען הצלתו וישועתו – הצלת וישועת בנו הגר"ש קניבסקי שליט"א, אשר כרע תחת משא ארון ד' ישיבת 'קרית מלך' וישיבת 'תפארת ציון' – באר חפרו שרים כרוה נדיבי עם" כותב הגר"י במכתבו.

הגר"י זילברשטיין הוסיף קריאה מפורשת לציבור לפעול למען הצלחת המגבית: "אין חבוש מתיר עצמו, ועל כן חובה כפולה ומכופלת על כל עם ד' להתאמץ לישועת בית מרן שליט"א הנתונים בצרה". בסיום המכתב, הגר"י מבטיח להתפלל לטובת התורמים יחד עם מרן שר התורה, ברגעים הנשגבים שלאחר לימודם: "וכל אשר ירים תרומת ד' ביד רחבה, בל"נ אעתיר בעדו יחס עם גיסי מרן שליט"א אחד תלמודינו יחדיו".

בהנהלת ישיבת "תפארת ציון – קרית מלך" אמרו הבוקר כי יש לעשות הכל על מנת לעמוד ביעד שנקבע, ושחלילה לא יבוא לידי צער אותו צדיק. "מרן שר התורה פעל באופן נדיר למען הישיבה, וקריאתו 'הצלתו – הצלתי, ישועתו ישועתי, מדברת בעד עצמה, ויש לעשות הכל על מנת להציל את הישיבה הקדושה".

לתרומה לחצו כאן או חייגו *8727