Hadas Parush/Flash90

הצלחה לכחלון? מחירי הדירות עלו מתחילת השנה; ירדו יחסית ל-2018

במרץ-אפריל מחירי הדירות עלו בכחצי אחוז ובהשוואה בין אפריל ומאי השנה ואשתקד חלה עלייה של 1.6% • אולם מניתוח עסקאות הדירות החדשות נראית ירידה של 2.4% במחירי הדירות • וגם: איפה הייתה ההתייקרות הגדולה ביותר? ירושלים VS תל אביב

דוד שלומוביץ, אתר 'ביזנעס'.

הלמ"ס מפרסם את השינוי במחירי שוק הדירות הכולל דירות חדשות ויד שנייה, שאינו חלק ממדד המחירים לצרכן. מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אפריל 2019 – מאי 2019, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מרץ 2019 – אפריל 2019, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.5 אחוז.

ביזנעס שימושי

אם בוחנים את העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קרי אפריל 2019 – מאי 2019, לעומת אפריל 2018 – מאי 2018, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-1.6%.

את שינויי המחירים בשלושת המדדים האחרונים ניתן לראות גם בפילוח לפי מחוזות. בחודשים אפריל-מאי לעומת מרץ-אפריל נמצאו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (1.1%), צפון (0.7%), חיפה (0.4%), מרכז (0.7%), תל אביב (0.1%) ודרום (0.4%).

מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אפריל-מאי 2019, לעומת אפריל-מאי 2018, נמצא כי עליות מחירים נרשמו בעיקר במחוזות צפון (5.0%), ירושלים (2.4%), חיפה (1.8%) ודרום (1.2%). מאידך, ירידת מחירים נרשמה במחוז תל אביב (0.1%).

מהפרדת הדירות החדשות ממדד הדירות הכללי מתקבלת עלייה של 0.6%. כך נראה מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אפריל-מאי לעומת מרץ-אפריל. אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מדד מחירי הדירות החדשות מהווה 42.6% בהשוואה ל-42.9% בתקופה הקודמת (מרץ 2019 – אפריל 2019).

את הנתון המפתיע והמחזק את דרכו של שר האוצר (הדומם) משה כחלון במלחמתו על שוק הדיור ניתן לראות בטווח הרחוק. מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אפריל-מאי 2019, לעומת אפריל-מאי 2018, נמצא כי מחירי הדירות החדשות ירדו ב-2.4%.

סביר להניח שכחלון יעדיף להמשיך ולשתוק, כהמשך למתנת ההצטרפות שלו בריצה המשותפת במסגרת הליכוד.

מקור: http://bizzness.net/

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *