בעקבות פעילותה של ש"ס בראשות השר הפנים
והפריפריה הרב אריה דרעי נבחר משה ליאון
והוא מתקצב את הילולת האור החיים זי"ע