שמחת נישואי בן כ"ק האדמו"ר מביאלא ארה"ב שליט"א עם בת הגה"ח רבי שלמה ברוך בלוי שליט"א מאשדוד ומחשובי משפיעי ברסלב - צילום: יוסי לוי