התרגשות: בישיבת קמניץ הוכתר רבי ברוך דוב ליבוביץ למ"מ אביו הגרח"ש ליבוביץ זצ"ל

הגאון רבי ברוך דוב ליבוביץ שליט''א נקרא ע"י זקן ראשי הישיבות וראש ישיבת קמניץ חבר מועצג''ת הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א, למלא מקום אביו הגאון רבי חיים שלמה ליבוביץ זצוק"ל, שעמד בראשות הישיבה במשך כיובל שנים בישיבת קמניץ בירושלים.
 • כופר נפש לכפר על נפשותינו לפני ד'

  תוכן מקודם

 • עזרו לאבא ואמא לשמור עלי

  תוכן מקודם

 • חוגי סת"ם ולימודים מקצועיים וכל מה שהבן שלך ירצה כדי לשבת וללמוד לימודי קודש ברמה הגבוהה ביותר. לחץ כאן לפרטים נוספים >>>

  תוכן מקודם

 • מחריד: ההודעה שגרמה לצוות הפגיה לפרוץ בבכי.

  תוכן מקודם

התרגשות ושמחה בלב מאות תלמידי ישיבת 'קמניץ' ואלפי בוגריה וידידיה לדורתיהם, עם הוודע על דבר מינויו של הג"ר ברוך דוב ליבוביץ שליט"א למלאות מקום אביו, מרן ראש הישיבה הגרח"ש זצוק"ל אשר מאז הסתלקותו בסערה השמימה במיטב שנותיו לדאבון לב אלפי תלמידיו, נוצר חלל עמוק בעולם הישיבות בכלל ובפרט בישיבת 'קמניץ' אשר עמד בראשותה רבות בשנים ומסר בה שיעורים כסדרם מדי יום ביומו, בעמקות ובבהירות עצומה ובפרט בתורת זקנו, רבן של ישראל מייסד 'ישיבת קמניץ' הגרב"ב זצוק"ל בעל הברכ"ש, אשר כידוע קיים בעולם התורה ובני הישיבות צמאון עז והשתוקקות עצומה להבין עמקות הסוגיות בדרכו של מרן הגרב"ד זצוק"ל ששימש כא' מגדולי מוסרי התורה בדור האחרון בדרכו של מרן הגר"ח זצוק"ל, וכל מבקשי תורת ה' בדרך לימודו של הגרב"ב זצוק"ל באו להתבשם משיעוריו הנפלאים של הגרח"ש זצוק"ל שנאמרו בבהירות ובעמקות נדירה, וכל דברי מרן הגרב"ד זצוק"ל העמוקים נתבהרו במלא הדרם, ובהסתלקותו לגנזי מרומים, נוצר חלל עמוק בעולם התורה והישיבות, ובפרט במקום הוועד ישיבת קמניץ שממנו יצא תורת הגרח"ש זצוק"ל להתבדר בבי מדרשא ובפומא דרבנן,

וכעת בס"ד ע"י התמנותו של בנו בכורו הג"ר ברוך דוב ליבוביץ שליט"א, ממלא מקומו, אשר כבר פקיע שמי' בעולם התורה והישיבות בשיעוריו הנפלאים הנמסרים בפני מאות תלמידיו בישיבת מיר ועוד, בבהירות ובעמקות כדרך המסורה לו מאביו הגאון הגדול זצוק"ל בהארת פנים לכל תלמיד ודורש ובחדוות התורה כמסירתה מסיני, שנענה לקריאתו של הגאון הגדול ראש הישיבה הגר"י שיינר שליט"א אשר ראה בו ראוי ומתאים לתפקיד רם זה של ממלא מקום אביו הגאון הגרח"ש זצוק"ל, יתמלא במקצת חלל עמוק וגדול הזה, שעי"ז תחזור עטרה למקומה לשוב להתבשם ולהתעמק בדברי הגרב"ד ובתורת בניו וצאצאיו הגאונים ממשיכי דרכו.

וביום ראשון שבוע זה, מסר הגאון שליט"א בהיכל הישיבה את השיעור כללי הראשון, בענין דבר הגורם לממון הנלמד כעת בישיבה במס' פסחים דף ה, במעמד ראשי הישיבה שליט"א ומאות תלמידי הישיבה, ורבים מהבוגרים וידידים שבאו להשתתף בשיעור.

לפני השיעור התקיים מעמד ההכתרה ומינוי של הגרב"ד לייבוביץ למלא מקום אביו בבית ראש הישיבה הגאון הגדול ר' יצחק שיינר שליט"א, שנשא דברים, ואמר בהתרגשות כי היום הוא יום שמחה ויום גדול מאוד אשר נוספה עוד חוליא בשרשרת הזהב של ישיבתו הקדושה של רבן של ישראל הגרב"ב ליבוביץ זצוק"ל זיע"א "ישיבת קמניץ", אשר מאז הווסדה ע"י הגרב"ד זצוק"ל בליטא ועד היום הזה היה המשך רצוף של מקום תורה ויראה ובית היוצר לתלמידי חכמים ומרביצי תורה בישראל, וכל הזמן, רוחו של הגרב"ב מרחפת על הישבה"ק שמשתדלים לילך בדרכו וללמוד תורתו, ועי"כ היה כל הזמן המשך ישיר לקיומו של ישיבתו הקדושה של הגרב"ב ע"י בנו הג"ר יעקב משה זצוק"ל וחתנו הגר"מ ברנשטיין זצוק"ל ובהמשך ע"י הדורות הבאים של ממשיכי דרכם וכמו שראו במוחש אצל מורינו הגרח"ש זצוק"ל איך שהיה דוגמא חיה לאהבת התורה ולעמלה של טורה בטהרתה מתוך חיות באש התורה ממש כמו ששמענו על הגרב"ב זצוק"ל, והיה כולו מקשה אחת של תורה שלא תפס אצלו שום דבר מקום חוץ מתורה,

וכעת ב"ה זכינו בס"ד להמשך דרכו במלוי מקומו ע"י בנו כרעיה דאבוה שידוע גדלותו בתורה ובודאי יזכה להמשיך את השושלת הנפלאה ולדובב שפתי ישינים רבותינו גאוני מצוקי תבל. עכ"ל

כתבות קשורות

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן