מרנן ורבנן ראשי ישיבת סלבודקא הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש שליט"א אמש (שלישי) בשמחת הבר מצווה לנכד הגאון רבי יהודה סילמן שליט"א בן לבנו הרב גדליה סילמן רל"ש ר"ע ב"ב • צילום: בקודש פנימה