מאות ובראשם אדמורי"ם ורבנים השתתפו במעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש של האדמו"ר מבוטושאן שליט"א בבני ברק.