הגירעון של קופות החולים ב־2018 שולש והגיע לכ־350 מיליון שקל, כך עולה מדו"ח משרד הבריאות שפורסם היום. מנכ"ל משרד הבריאות הגיב לממצאים: "המערכת זקוקה לתוספת משאבים, ההזרמות הרטרואקטיביות מזיקות ומונעות ייעול בשטח"

דוח של משרד הבריאות שפורסם היום (חמישי) קובע כי הגירעון התקציבי של כלל קופות החולים בישראל לשנת 2018 גדל משמעותית ביחס לשנה שעברה. הגירעון בשנת 2018 עמד על 352 מיליון שקלים לעומת 94 מיליון שקלים בשנת 2017. הסיבה לזינוק החד נובעת בעיקר מגידול משמעותי בגירעון התקציבי של קופת חולים מאוחדת שעמד על 316 מיליון שקלים ונגרם בעיקר מעליה משמעותית בסעיפי ההוצאות.

קופות החולים מתוקצבות מדי שנה באמצעות מה שמכונה "תקציב סל הבריאות", שעמד ב־2018 על 51 מיליארד שקל, כאשר מדי שלוש שנים מעניק משרד הבריאות חבילות סיוע מיוחדות המכונות "תוכניות ייצוב". אלה הם מעין גלגלי הצלה שמקבלות בדיעבד הקופות כדי לסגור את הגירעון שנפער. התוכנית האחרונה חלה על השנים 2017—2019 ובמסגרתה קיבלו הקופות ב־2018 כ־1.6 מיליארד שקל נוספים (חלק נוסף יתקבל השנה). בנוסף, שנת 2018 התאפיינה בסיוע ממשלתי ממקור אחר: התוכנית להסטת מימון פרטי לציבורי ("קיצור תורים") שבאמצעותה קיבלו קופות חולים כמיליארד שקל נוספים (מחוץ לסל).

בדו"חות בולטת במיוחד המחיקה בקופת החולים כללית שהיתה בגירעון של 433 מיליון שקל ב־2017 והגיעה לעודף של כ־23 מיליון שקל ב־2018, אחרי 15 שנה של גירעונות רצופים. אבל הסיבות ל"שיפור" התוצאות הפיננסיות חייבות להדאיג מאוד את חברי הקופה הגדולה במדינה: שיפור זה הגיע בזכות מסיוע ממשלתי כבד במסגרת תוכנית הייצוב ובעיקר מעצירת כספי הפיתוח של הקופה.

"כללית צמצמה באופן משמעותי את הוצאותיה ובעיקר את היקף הרכש מבתי החולים, והפחיתה משמעותית בהוצאות הפיתוח — צמצום שאם יימשך, יפגע ברמת השירות של הקופה למבוטחים", נכתב בדו"ח. למרות זאת, בתי החולים של כללית סיימו את 2018 בגירעון של כ־2.16 מיליארד שקל.

סגן שר הבריאות, יעקב ליצמן אמר כי מערכת הבריאות משוועת לתוספת משאבים וכי לא ירפה מהמאמצים להגדיל את התקציבים למען ציבור החולים. ליצמן הוסיף כי "הדוח מדגיש שוב את הצורך בתוספת משאבים למערכת באופן מתוכנן ומנוהל". לדבריו, סוגיית הגירעון שקופות החולים בישראל נמצאות בה, נידונה בינו לבין ראש הממשלה לפני שהכנסת פוזרה והוא מקווה שהסיכומים על תוספות התקציב יתממשו גם לאחר מערכת הבחירות.

מקופת חולים מאוחדת נמסר בתגובה כי בעשור האחרון נעשו בתקציב הבריאות שינויים בהקצאת המשאבים, באופן שגרע ממבוטחי מאוחדת סך של כמיליארד וחצי שקלים וכי לולא עיוותים אלו הייתה מאוחדת ממשיכה להיות מאוזנת ואף עשויה הייתה להציג עודף של כ-57 מיליון שקלים.

מקופת חולים כללית נמסר: "הדוח מבטא באופן ברור את האפליה אותה נוקטת המדינה והיעדר תקצוב שוויוני של בתי החולים של כללית, אשר משרתים את כלל תושבי המדינה, לעומת בתי החולים הממשלתיים. הנהלת הכללית פועלת נמרצות על מנת לסיים עיוות משווע זה וכי על המדינה לפתור סוגיה זו באופן מידי, ויפה שעה אחת קודם".

מקופת חולים מכבי נמסר: "מכבי היא הקופה היחידה שצומחת במספר החברים ושמגדילה את ההשקעה בפיתוח ובינוי מרפאות חדשות. אם הקופות היו גופים מסחריים הנסחרים בבורסה, המניה של מכבי הייתה מזנקת והיתר היו נופלות".