צילום: מערכת בחצרות
ברוב תפוצות ישראל כבר נהוג הרבה שנים לחגוג מסיבת "חומש סעודה" לילדי כיתה א' שמתחילים ללמוד חומש ברוב פאר והדר
במעמדים נהוג שחתני השמחה לובשים בגדי שבת וההורים מגיעים לרוות נחת דקדושה מצאצאיהם.
בת"ת בקרית יואל עקב ריבו הילדים וגם כדי למנוע שעות של הכנות וחזרות הגורם לביטול תורה מתקיים המעמד מידי שנה באופן מצומצם יותר כאשר חתני השמחה לובשים בגדי שבת ללא כל התפאורה ומתחילים את לימוד חומש בחדר אוכל שבבנין הת"ת.
ב"ה השנה עם הגידול העל טבעי של ילדי העיר קרית יואל כאשר מספר הילדים הכיתה א' הגיע למעל 500 ילדים בלי עין הרע
הגיע כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמר שליט"א למעמד לרוות נחת מתלמידיו הילדים שלמדו פרשת "ויקרא" כנהוג ושרו כמה שירים
ואח"כ עברו לפני האדמו"ר שליט"א שחילק להם מתנה מיוחדת.
א"א לתאר את השמחה הגדולה שהיתה בחדר אוכל לראות 500 גדיים צעירי הצאן עם 22 המלמדים רוקדים ושמחים שזכו להתחיל ללמוד את תורת השם